Avís legal

Avís legal

Política de privacitat

En relació al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals facilitades per vostè, en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web, són incloses en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat del Consell Insular de Formentera, amb identificació fiscal P-0702400-C i domicili a la Plaça de la Constitució 1, San Francesc Xavier, 07860 - Formentera. Aquestes dades seran tractades per mètodes manuals i/o automatitzats amb l'única finalitat de fer possible la gestió administrativa i permetre la prestació dels serveis explicats en aquest lloc web.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal, que atorga la vigent Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, simplement notificant-ho a l'adreça electrònica: info@formentera.eco.

Consell Insular de Formentera | plaça de la Constitució, 1 · 07860 Sant Francesc Xavier | tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56